• دانشجویان
  • پاسخگویی به درخواست ها / شکایات
  • واحد استان
  • مراکز
گواهینامه موقت/دانشنامه
کد ملی
تاییدیه تحصیلی
کد ملی
نام کاربری
کلمه عبور
نام مرکز
نام کاربری
کلمه عبور
  سخن روز : «   »
: اطلاعیه ها 
 مراحل صدور گواهینامه های فارغ التحصیلی 
 

1 - ارسال به استان: ارسال پرونده تحصیلی به استان
2 - بررسی مالی : انجام شد
3 - بررسی آموزشی : انجام شد
4 - صدور گواهینامه و ارسال به مرکزآموزشی: آخرین مرحله ، می توانید برای دریافت مدرک خود به مرکز آموزشی مراجعه فرمایید
و میتواند شامل مراحل زیر نیز باشد :
-عودت به مرکز : برگرداندن پرونده به مرکز در نتیجه مشکلات مالی و آموزشی
-عودت به استان : برگرداندن پرونده به واحد استانی پس از رفع مشکلات پرونده

   
 
©کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علمی کاربردی واحد استان بوشهر می باشد